List Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Z okazji 5-tej edycji Ethnosfery otrzymaliśmy list od Pezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w ciepłych słowach wyraża się o festiwalu. Poniżej jego treść.

 

List od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

 
 ---
 
 
© Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach, 2011